Byggesaker og entreprise

Oppføring av bygg er en prosess over flere ledd, hvor det er viktig å ha en helhetlig forståelse av byggeprosessen og en inngående kunnskap om de standarder og krav som gjelder.

En forutsetning for å yte god bistand er også kunnskap og forståelse for fagfeltet, noe vi har satt særlig fokus på. Vårt mål er å tilby spisskompetanse, herunder bred erfaring i anvendelsen av de aktuelle kontraktsstandardene og de lover som gjelder for private så som bustadsoppføringsloven og håndverkertjenesteloven.

Vi yter bistand helt fra idèstadiet og frem til det ferdige resultat.

Bildet er tatt av Lars-Espen Langhaug